Tài khoản thực của chúng tôi đang kiếm lợi nhuận thường xuyên kể từ năm 2014

Bạn có thể tăng lợi nhuận với sáng kiến của riêng bạn
 
Danh mục đầu tư của chúng tôi
Chúng tôi chạy 6 Chiến lược Tự động cùng với AI cho Quản lý Rủi ro.
Chúng tôi đã có được 2 Danh mục đầu tư độc đáo với các chiến lược tự động hiện có của chúng tôi. 
Mỗi danh mục đầu tư được tùy chỉnh theo Dung sai rủi ro của quy mô tài khoản của bạn.
vital.
Đối với tài khoản trên $200
Sự kết hợp của 3 chiến lược
Gói miễn phí và trả phí
pro.
Đối với các tài khoản trên $3.500 
Sự kết hợp của 6 chiến lược
Gói miễn phí và trả phí
('pro 'bao gồm tất cả các giao dịch' vital ')
APP di động
Thông báo tức thì trong khi mở và đóng lệnh 

Bạn có thể quan sát các giao dịch thời gian thực và kết quả của họ trên trang DEMO của Ứng dụng di động.

Làm thế nào để kích hoạt tất cả các thông báo giao dịch (trong khi mở và đóng)?

Nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy cho chúng tôi một tỷ giá và viết đánh giá trên Google PlayStore và IOS AppStore. 
Gửi cho chúng tôi một email bao gồm tên của bạn xuất hiện ở đó.
Chúng tôi sẽ kích hoạt tất cả các cảnh báo ngay lập tức.

Và xin vui lòng quyên góp cho UNICEF cho trẻ em, nếu có thể. (unicef.org)
 

As Seen on

Công thức
Chúng tôi cung cấp cho bạn Hiệu suất nhất quán.
Bạn có thể sử dụng kích thước giao dịch cao hơn tùy theo sự thèm ăn rủi ro của bạn.
 
ví dụ: nếu bạn muốn kiếm được 2 lần nhiều hơn chúng tôi, bạn có thể nhân kích thước giao dịch của chúng tôi với 2. 

Nếu bạn sử dụng kích thước giao dịch cao hơn, bạn cũng sẽ nhân nguy cơ có thể. Tính toán rủi ro phù hợp với quy mô tài khoản của bạn.

Rủi ro kỳ vọng đối với các vị thế mở đồng thời:
(một kịch bản bi quan có thể xảy ra)

cho Vital: $1.700
cho Pro: $3.500

Rủi ro tối đa cho các phiên mở đồng thời:
(Tất cả các cặp tiền tệ phải có các giao dịch mở và tất cả chúng đều mất cùng một lúc. Đây là một khả năng yếu vì một số cặp tiền tệ này không tương quan với các thông số tương tự)

cho Vital: $2.000
cho Pro: $5.500

Quan trọng:
1. Kích thước giao dịch tối thiểu của chúng tôi là 0,01 (1.000 tiền tệ cơ bản)
2. Chúng tôi có một chính sách 'Stop Loss' nghiêm ngặt để bảo vệ hệ thống.
3. 'Stop Loss' là phổ biến cho tất cả các giao dịch của một số cặp tiền tệ. Nó sẽ được đặt cho giao dịch cuối cùng và áp dụng cho tất cả chúng.
4. Các tín hiệu 'Vital & Pro' dành cho cả hai tín hiệu.